fbpx
Yleinen

Vuokramallilla hankittu tila on vuokraajalle vaivaton ratkaisu

Tarvetta koululle, päiväkodille tai palvelukodille on, mutta mittava investointi ei houkuttele. Tilan voi hankkia myös vuokramallilla. Se on toimiva ratkaisu paitsi vuokralaiselle myös tilan tuleville käyttäjille, joiden tarpeiden ja toiveiden mukaan kohde räätälöidään.

Kun toimitilan hankkii vuokramallilla, ei rakennettava kiinteistö päädy käyttäjän omistukseen. Tällöin tila suunnitellaan ja rakennetaan käyttäjien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, mutta vuokraaja vastaa ainoastaan vuokrakustannuksista, ei rakentamiseen liittyvistä investoinneista.

Mutta miksi tila kannattaisi hankkia nimenomaan vuokramallilla?

Olipa kyseessä sitten koulu, päiväkoti tai palvelukoti, vuokramalli on vuokraajalle varsin riskitön ratkaisu: mikäli tiloille ei ole vuokra-ajan jälkeen tarvetta, vastuu tilan jatkokäytöstä jää sen omistajalle. Vuokramalli on varteenotettava vaihtoehto myös siksi, ettei käyttäjän tarvitse tehdä mittavia investointeja – riittää, että toiminta on kestävällä pohjalla. Vuokramalli on asiakkaalle myös jouheva ratkaisu. Koko prosessi hoituu yhden toimijan kautta, eikä minkäänlaisia välikäsiä tarvita.

Käyttäjät mukaan vuokratilan suunnitteluun

Kun toimitilan hankkii vuokramallilla, saa yhden luukun periaatteella kaiken tarvittavan: Sikla suunnittelee, rakentaa ja vuokraa tilat itse. Siklan toimintamallia on kiitelty erityisesti siitä, että käyttäjä tietää, kuka tilan rakentamisen kaikista vaiheista vastaa. On tärkeää, että tila rakentuu luotettavissa ja kokeneissa käsissä niin, että asiakasta kuunnellaan, hänen toiveisiinsa reagoidaan ja hänet pidetään jatkuvasti tietoisena prosessin kaikista vaiheista.

Tilat suunnitellaan aina käyttäjien tarpeiden ja toiveiden lähtökohdista. Se tarkoittaa, että jo varhaisessa vaiheessa huomioidaan tulevan käyttäjäryhmän erityistarpeet. Eritoten arjen sujuvuus ja tilan toimivuus ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita suunnittelussa. Myös varustelutaso määräytyy pitkälti käyttäjäryhmän mukaan; koulun tarpeet ovat erilaisia kuin esimerkiksi ympärivuorokautista hoivaa tarjoavassa hoivakodissa. Vuokralaisten toiveissa korostuu myös monikäyttöisyys: sama tila voi toimia arkipäivänä kouluna, iltaisin ja viikonloppuisin esimerkiksi vapaa-ajan toimintaan soveltuvana paikkana.

Tarpeiden mukaan räätälöidyn, monikäyttöisen tilan lisäksi vuokralainen arvostaa muuntojoustavuutta. Vaikka tila rakennettaisiin kouluksi, voi se myöhemmin muokkautua muuhun käyttöön. Siksi muunneltavuus otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Valmista jopa alle vuodessa, kuluja vasta toiminnan käynnistyttyä

Kohteen suunnitteluun on varattava aikaa muutamia kuukausia ja varsinainen rakentaminen ottaa aikaa puolesta vuodesta vuoteen – vuokramallilla rakentuva tila voi valmistua siis varsin ripeästi. Vielä nopeammin valmistuvat siirtokelpoiset tilat, jotka toimitetaan moduuleina paikan päälle niin, että vain perustukset, talotekniikan kytkennät ja moduulien asennukset urakoidaan kohteessa.

Valmistumisaikatauluun vaikuttavat esimerkiksi hankkeen kokoluokka ja tilan erilaiset yksityiskohdat, mutta prosessin sujuvuutta lisää entisestään se, että merkittävä osa tilakomponenteista tuotetaan Siklan omassa elementtitehtaassa. Näin ollen tuotantoketju pysyy suunnittelusta toteutukseen yksissä käsissä.

Vuokraajalle ei yleensä synny suunnittelu- tai rakennusajalta kustannuksia. Vuokraajataho vastaa vain omaan toimintaansa liittyvien viranomaislupien kuluista, jotka nekin ovat varsin marginaalisia. Vuokra alkaa juosta vasta siinä vaiheessa, kun vuokraaja saa tilan avaimet käteensä.

Mitä tapahtuu vuokra-ajan jälkeen?

Vuokramallilla rakennettavien tilojen vuokrasopimukset solmitaan yleensä minimissään 15 vuodeksi. Siirtokelpoisten tilojen osalta tehdään myös lyhyempiä vuokrasopimuksia.

Mutta mitä tapahtuu sitten, kun vuokra-aika päättyy?

Vuokraajan ei tarvitse huolehtia tilasta vuokra-ajan päätyttyä. Vuokrasopimuksiin lisätään yleensä optio, jonka mukaan vuokralainen voi kuitenkin jatkaa sopimustaan tietyn ajan, mikäli sille on tarvetta.

Täysin mahdollista on myös se, että vuokraajan tarpeet ovat vuosien saatossa muuttuneet. Esimerkiksi päiväkotina toiminut tila voidaan tällöin muuttaa toista käyttötarkoitusta vastaavaksi kokonaisuudeksi. Siksi onkin oleellisen tärkeää, että jo suunnitteluvaiheessa huomioidaan tilan muuntojoustavuus. Se on aina myös vuokralaisen etu, sillä muunneltavuuden tarpeita voi ilmetä vuokrasopimuksen aikanakin.

Siklan vuokramallilla toteutettuja tiloja löytyy ympäri Suomen. Vuokramalli sopii niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijalle ja soveltuu sekä isommalle että pienemmälle operaattorille. Yhdistävä tekijä on se, että malli on vuokraajalle varsin vaivaton ratkaisu ja varteenotettava vaihtoehto omistamiselle varsinkin silloin, kun isompia investointeja ei ole mahdollista tehdä.

Haluatko kuulla lisää rakentamisesta vuokramallilla? Voit ottaa yhteyttä joko suoraan liiketoimintajohtaja Perttu Aikkilaan, perttu.aikkila@sikla.fi, puh. 040 913 2382 tai jättää meille viestin oikean yläkulman Ota yhteyttä -lomakkeella. Autamme mielellämme!