fbpx
Toimitilat

Tulevaisuuden toimitiloissa ihmiset viihtyvät ja työ on tuottavaa

Tulevaisuuden toimitiloissa ihmiset viihtyvät ja työ on tuottavaa. Tällöin yritys menestyy ja kiinteistön omistaja saa osansa hyvän vuokratuoton kautta. Mutta miten rakennetaan laadukas työympäristö kohtuukustannuksin?

Kaikki lähtee asiakkaasta

Olennaista on optimoida asiakkaan kokeman arvon ja kustannusten suhde mahdollisimman hyväksi periaatteella ”älä maksa turhasta, mutta älä tingi siitä mitä arvostat”. Tätä on kiteytetysti Siklan tarveoptimointi. Kustannusten suhteen asiakkaalla on usein budjettirajoite, joka tulee ottaa huomioon ja jota ei voi ylittää. Usein pienillä asioilla voidaan kuitenkin nostaa merkittävästi asiakkaan kokemaa arvoa. Asiakkaan kokema arvo on hyvin yksilöllinen asia ja sen selvittäminen vaatii syvällistä perehtymistä asiakkaan tarpeisiin ja liiketoimintaan. Ihannetilanteessa löydämme ratkaisun, joka ylittää asiakkaan odotukset ja jota asiakas ei itse ehkä ole tullut ajatelleeksi. Tämä arvolisäys voi liittyä rakennuksen ulkonäköön, tilaratkaisuihin tai tulevaisuuden muutosmahdollisuuksiin.

Ennen kuin kohdetta lähdetään suunnittelemaan, tehdään asiakkaalle tarvekartoitus. Jalkaudumme toimijan nykyisiin tiloihin; tutkimme ja haastattelemme, mikä toimii ja mikä ei. Näitä asioita voimme käyttää tulevien toimitilojen suuntaviivoina. Haluamme myös, että ensimmäisiä luonnoksia käydään mahdollisimman laajasti loppukäyttäjien kesken läpi, sillä palaute ja muutospyynnöt ovat erittäin tärkeitä. On myös syytä käydä ajatuksella läpi käytännön työskentelyä: keitä tilassa työskentelee ja millaista työtä he tekevät, mitkä tilat on oltava lähellä toisiaan, tuleeko toimitilaan tavaraa ja millaisella autolla, tai miten tavaran purku onnistuu.

Tarpeiden huomiointi ja muunneltavuus tärkeää

Tarveoptimoitu toimitila on fiksu investointi, jonka arvo säilyy myös tulevaisuudessa. Suunnittelutyössä nousee yhä vahvemmin huomioon toimitilan loppukäyttäjä ja tilojen muunneltavuus. Kaikkein toimivin toimitila palvelee yrityksen liiketoimintaa tuottavasti, mutta on myös muunneltavissa jatkossa itselle tai mahdolliselle seuraavalle toimijalle sopivaksi. Työntekijöiden henki ja mieli kohenee, kun kustannusten tehokkuus kohdistuu sellaisiin toimintoihin, joita asiakas ei arvosta eivätkä ne vaikuta työntekijöiden arkeen ja tuottavuuteen. Tiettyä rajaa kustannustehokkuuden suhteen ei kuitenkaan kannata ylittää, sillä muutoin huoltokustannukset nousevat tai muutostöihin menee merkittävä osa budjetista.

Toimivan kokonaisuuden löytäminen ja suunnitteleminen tuottaa wau-efektin: toimitila on hieno, asiakkaan tarpeet on saatu koottua toimivaksi kokonaisuudeksi ja ihmiset viihtyvät. Varmaa on se, että jatkossa toimitilojen suunnitteluun ja markkinointiin tullaan kiinnittämään enemmän huomiota. Sikla on riittävän pieni toimija toimiakseen ketterästi, mutta riittävän iso tehdäkseen isoja ratkaisuja ja kehittääkseen omia projekteja. Meille on tärkeää olla erittäin käyttäjälähtöinen ja se toimija, joka ymmärtää käyttäjän tarpeita parhaiten. Itse haluan luoda asiakkaalle stressittömän rakentamisajan.

Kirjoittaja

Marko Jokitalo

myyntipäällikkö

toimitilat

040 834 8408