fbpx
Uutiset

Tiedote yt-neuvotteluista

Sikla-konserniin kuuluva Siklatalot Oy aloittaa yt-neuvottelut. Kiristyvän kilpailutilanteen ja Siklatalot Oy:n 2018 tappiolliseen tilikauteen perustuen työnantaja harkitsee yritystoiminnan muutoksia ja töiden uudelleenjärjestelyitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Harkittavaksi tulee työvoiman käytön vähentäminen säästöjen aikaan saamiseksi. Lisäksi selvitetään, onko LVI-töitä jatkossa järkevää hoitaa yhtiön omana työnä. Samalla selvitetään myös, voidaanko sähkötöitä keskittää Tupoksen ja Uudenmaan toimipisteistä käsin toteutettavaksi.

Yt-neuvottelut alkavat Vantaalla 2.4.2019, Lempäälässä 3.4.2019 ja Tupoksessa 4.4.2019.

Lisätietoja antavat:

Juhani Romppainen
toimitusjohtaja
Siklatalot Oy
puh. 0400 239 586
juhani.romppainen@sikla.fi

Tuomo Hilliaho
hallintojohtaja
Sikla-konserni
puh. 0400 252 250
tuomo.hilliaho@sikla.fi