fbpx
Strateginen kehityshanke

Parempia käyttäjäkokemuksia

Keskiössä käyttäjä

Halusimme tietää, kuinka talomme ja tilamme oikeasti toimivat käyttäjiensä arjessa. Järjestimme alkuvuonna 2019 käyttäjäkokemuskyselyn, johon suuri joukko eri tilojemme käyttäjiä vastasi. Tilojemme käyttäjät siis kertoivat meille, kuinka elämä Siklan rakentamassa kodissa ja tilassa sujuu ja kuinka tilamme arjessa toimivat.

Keräsimme kokemuksia Sikla-kotien käyttäjien lisäksi useista hoivakodeista, päiväkodeista ja toimitiloista. Kysely tehtiin Sikla-kotien asukkaille sähköisenä kyselynä ja hoiva- ja päiväkotien sekä toimitilojen käyttäjille henkilökohtaisin haastatteluin. Saamamme vastaukset ja palautteet ovat olleet meille erittäin arvokkaita. Näiden tietojen avulla voimme suunnitella ja rakentaa entistäkin käyttäjäystävällisempiä tiloja ja panostaa meille tärkeipien ihmisten, tilojemme käyttäjien, hyvinvointiin.

Sikla-kotien tutkimustulokset

Sikla-koti on turvallinen ja avara

Asunto-osakeyhtiöiden asukkaille suunnatussa kyselyssä halusimme saada vastauksen siihen, mikä Sikla-kodeissa toimii käyttäjän näkökulmasta hyvin ja missä osa-alueissa meillä on vielä parantamisen varaa. Kyselyn tulosten mukaan Sikla-kodissa on 1) turvallista asua, 2) koti on riittävän avara, 3) pohjaratkaisu on järkevä ja 4) koti on suunniteltu juuri siellä asuvien ihmisten tarpeiden mukaisesti. Lisäksi tulokset kertoivat, että Sikla-koti on lunastanut paikkansa asukkaidensa sydämissä.

Sikla-koteihin toivottiin enemmän säilytystilaa

Halusimme saada tietoomme myös seikkoja, joihin meidän tulee jatkossa erityisesti keskittyä, jotta voimme taata Sikla-kotien asukkaille entistäkin parempia käyttäjäkokemuksia. Eniten kehittämistä vaativia osa-alueita Sikla-kodeissa ovat kyselyn mukaan  1) kodin säilytystilan määrä, 2) henkilökunnan tavoitettavuus, 3) teknisten ratkaisujen helppokäyttöisyys ja 4) pihapiiriin viihtyisyys.

Kuinka reagoimme saamaamme palautteeseen?

Kriittinen palaute ja rakentavat kehitysehdotukset ovat arvokkainta tietoa, mitä käyttäjiltämme voimme saada, sillä näiden palautteiden avulla pystymme kehittämään tilojamme, palveluamme ja prosessejamme.

Sikla-kotien asiakkaidemme avuksi olemme laatineet mm. Sisustajan opas ja Kutsuva kotini -valintaoppaat. Nämä oppaat esittelevät asiakkaalle Siklan matkassa kuljettavan polun vaiheet. Olemme saaneet asiakkailtamme runsaasti positiivista palautetta siitä, kuinka yksiin kansiin kerätty kokonaisuus helpottaa projektin hahmottamista.

Siklan henkilöstöltä toivottiin enemmän tiedotusta asiakasprosessin eri vaiheissa. Valintaoppaamme auttavat myös tiedon jalkauttamisessa, sillä asiakas saa heti projektin aluksi tietopaketin, jonka avulla hän voi aloittaa esimerkiksi materiaalivalintojen pohtimisen. Lisäksi koko organisaatiomme on saanut koulutusta asiakaslähtöisyyden ja viestinnän merkityksestä ja käytännön toimenpiteistä, ja myös prosessimme ovat käyneet läpi kehitys- ja tarkistuskierroksia.

Suurkohteiden tutkimustulokset

Tilamme ovat kauniita ja ne on tehty käyttäjiä ajatellen

Saimme suurkohteistamme – hoiva- ja päiväkodeista sekä toimitiloista – runsaasti positiivista palautetta siitä, että rakentamamme tila on juuri käyttäjiään varten tehty ja suunniteltu ja tila miellyttää käyttäjiensä silmää.  Esteettömyys, esteettisyys, monikäyttöisyys ja toimivuus nousivat esiin yleisimmin positiivisesti koettuina osa-alueina.

Tiloiltamme toivottiin toimintojen parempaa sijoittelua

Kehittämistä vaativiksi osa-alueiksi suurkohteissamme nimettiin 1) toimintojen sijoitteluun, 2) tilakokoon ja 3) teknisiin ratkaisuihin liittyviä seikkoja. Haastatteluissa saimme esimerkiksi tietää, ovatko suurkohteidemme keittiöt mitoitettu oikein ja kuinka ne olisi hyvä jatkossa mitoittaa, ja kuinka paljon hoivakodissa oikeasti tarvitaankaan kaappitilaa paitsi arjen toimintojen ylläpitoon, myös asukkaiden omaan käyttöön. Saimme myös tietää, mitkä visuaalisesti kauniista, rakenteellisista yksityiskohdista oikeasti auttavat käyttämään tilaa paremmin arjessa, mitkä ominaisuudet eivät tilan käyttäjää hyödytä, ja mitkä jopa haittaavat tilan käyttöä.

Parempia käyttäjäkokemuksia

Kehittämistä vaativien seikkojen esiin tuominen ja niiden konkretisoituminen käytännön arjen tasolle on ollut meille erittäin silmiä avaavaa. Haastatteluissa ja kyselyissä saamiemme tietojen perusteella pystymme parantamaan käyttäjäystävällisyyttä heti seuraavissa Sikla-kodeissa, hoiva- ja päiväkodeissa, kouluissa sekä toimitiloissa. Kiitos siis kaikista vastauksista ja haastatteluista. Uskallamme luvata, että näiden palautteiden ja keskustelujen hyöty näkyy suunnittelijoidemme pöydillä jo nyt ja parantuneena käyttäjäkokemuksena heti uusien kohteidemme valmistuttua!