fbpx
Yleinen

Siklalla työn lähtökohtana ovat käyttäjien kokemukset

Tilan käyttäjä tuntee tilan parhaiten!

Meillä Siklalla missionamme on tuottaa parempia käyttäjäkokemuksia. Nostammekin päivittäisessä työssämme keskiöön tilojemme käyttäjän ja hänen kokemuksensa. Mielestämme tilan käyttäjä tietää ja tuntee parhaiten, kuinka tila käytännössä toimii ja kuinka se häntä palvelee.

Missiomme pohjaksi teimme laajan käyttäjäkokemuskyselyn. Saimme kyselyssä runsaasti tietoa siitä, mikä käyttäjän näkökulmasta tiloissamme toimii ja mitkä seikat voisivat toimia vielä paremmin. Erityisen tärkeää meille oli saada tietoomme ratkaisut, jotka tilojemme käyttäjien mielestä eivät arjessa toimi ihanteellisesti. Näitä seikkoja parantamalla ja kehittämällä pääsemme lähemmäksi sitä, miksi olemme olemassa: tuottamassa parempia käyttäjäkokemuksia.

Siklan kohteet on tehty käyttäjiä ajatellen

Suurkohteistamme – hoiva- ja päiväkodeista, kouluista sekä toimitiloista – saimme runsaasti positiivista palautetta siitä, että rakentamamme tila on juuri käyttäjiään varten tehty ja suunniteltu ja tila miellyttää käyttäjiensä silmää. Esteettömyys, esteettisyys, monikäyttöisyys ja toimivuus nousivatkin esiin yleisimmin positiivisesti koettuina osa-alueina.

Kehittämistä vaativiksi osa-alueiksi suurkohteissamme nimettiin toimintojen sijoitteluun, tilakokoon ja teknisiin ratkaisuihin liittyviä seikkoja. Haastatteluissa saimme esimerkiksi tietää, ovatko suurkohteidemme keittiöt mitoitettu oikein ja kuinka ne olisi hyvä jatkossa mitoittaa, ja kuinka paljon hoivakodissa oikeasti tarvitaankaan kaappitilaa paitsi arjen toimintojen ylläpitoon, myös asukkaiden omaan käyttöön. Saimme myös tietää, mitkä visuaalisesti kauniista, rakenteellisista yksityiskohdista oikeasti auttavat käyttämään tilaa paremmin arjessa, mitkä ominaisuudet eivät tilan käyttäjää hyödytä, ja mitkä jopa haittaavat tilan käyttöä.

Palvelukotien suunnittelussa huomioidaan asukkaiden erityistarpeet

“Esimerkiksi hoiva- ja palvelukodeissa asukkaiden ja hoitajien kokemus on todella tärkeässä roolissa. Me kaikki tarvitsemme turvallisia ja toimivia tiloja, mutta erityisen tärkeää turvallisuus ja toimivuus on heille, joiden arki on haasteellista, ja jotka tarvitsevat aktiivista tukea elämässään. Hoivakoteja suunniteltaessa tulee ottaa tarkasti huomioon käyttäjien erikoistarpeet”, toteaa Siklan konsernijohtaja Janne Nieminen.

“Viihtyisyys ei kuitenkaan saa jäädä käytännöllisyyden jalkoihin. Kukaan ei halua asua sairaalassa. Haluamme kallistaa koko hoivakotirakentamisen toimialaa kohti käyttäjien huomioimista sekä tarjota kodikkaita, yhteisöllisiä ja turvallisia tiloja, joissa viihtyy niin asukas kuin henkilökuntakin. Ainakin sen verran me hoivakotien rakentajana pystymme asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttamaan”, linjaa Nieminen.

Hyödynnämme kyselyn tuloksia seuraavissa rakennushankkeissa

Saamiemme käyttäjäkokemusten analysointi, kehittämistä vaativien seikkojen esiin tuominen ja niiden konkretisoituminen käytännön arjen tasolle on ollut meille erittäin silmiä avaavaa. Haastatteluissa ja sähköisissä kyselyissä saamiemme tietojen perusteella pystymme parantamaan käyttäjäystävällisyyttä heti seuraavissa Sikla-kodeissa, hoiva- ja päiväkodeissa, kouluissa sekä toimitiloissa.

Oletko kiinnostunut käyttäjäystävällisistä ratkaisuistamme? Lue lisää:

Palvelukodit

Päiväkodit

Koulut

Siirtokelpoiset tilat

Toimitilat

Kodit

Kirjoittaja

Sikla Oy