fbpx
Sikla

Siirtokelpoiset tilat

Siirtokelpoinen koulu, päiväkoti tai palvelukoti on järkevä ratkaisu esimerkiksi kunnan väestörakenteen tai tilatarpeiden muuttuessa. Lisäksi siirrettävät tilat ovat erinomainen ratkaisu nopeaan ja turvalliseen asuntorakentamiseen. Ne vastaavat myös muuttuvaan tilatarpeeseen esimerkiksi kaivosteollisuudessa. Moduulituotannolla turvallisissa tehdasolosuhteissa rakentuvat myös puukerrostalojen rankarakenteiset tilamoduulit.

Siirtokelpoinen tila on kaikkea muuta kuin parakkirakennus

Siirtokelpoisen tilan hienous piilee siinä, että sen voi nimensä mukaisesti siirtää paikasta tai vaikka kaupungista toiseen. Siirtokelpoinen koulu, päiväkoti tai palvelukoti on järkevä ratkaisu esimerkiksi kunnan väestörakenteen tai tilatarpeiden muuttuessa. Lisäksi siirrettävät tilat ovat erinomainen ratkaisu nopeaan ja turvalliseen asuntorakentamiseen. Ne vastaavat oivallisesti myös muuttuvaan tilatarpeeseen esimerkiksi kaivosteollisuudessa. Moduulitekniikalla rakentuvat myös rankarakenteiset puukerrostalojen moduulit.

Siirrettävä tila on muuntojoustava ja ekologinen, sillä samaa tilaa voi hyödyntää eri käyttötarkoituksiin tilan sijoituspaikkaa vaihtamalla, elementtejä lisäämällä tai niitä muutoin muokkaamalla. Rakennuksen näyttävyydestä ei tarvitse kuitenkaan tinkiä; modernit siirtokelpoiset tilat ovat arkkitehtonisesti ja rakennusteknisesti toimivia kokonaisuuksia. Siitä pitävät huolen nykyaikaisesti valmistettavat, puurakenteiset tilamoduulit, jotka valmistetaan Siikalatvalle vuonna 2021 valmistuneessa moduulitehtaassamme.

Mihin tilanteisiin siirtokelpoinen tila soveltuu parhaiten?

Siirrettäville kouluille, päiväkodeille ja palvelukodeille löytyy kysyntää ennen kaikkea kunnista, joissa investointi pysyviin rakennuksiin ei ole taloudellisesti järkevää. Kun esimerkiksi kouluhanketta suunniteltaessa oppilasmäärän arvioidaan laskevan tulevaisuudessa, ei kiinteän koulun rakentamiselle ole perusteita – riskinä kun on, että vuosien edetessä rakennukselle ei ole riittävästi käyttäjiä, tai että se on kokonaan tyhjillään. Siirtokelpoisuus ratkaiseekin monen kunnan tilahaasteet, kun tila voidaan tarpeen mukaan siirtää toiseen paikkaan tai muuntaa aivan erilaiseen käyttötarkoitukseen.

Siirrettävä tila on kokonaistaloudellisesti fiksu valinta myös silloin, kun tilan tarve on väliaikainen. Väliaikaisesti palvelevat toimisto- ja liiketilat, joille on tarvetta 5-20 vuoden ajan, kannattaa toteuttaa siirtokelpoisina.

Moduuleista rakentuvat ja tehtaassa valmistettavat tilat ovat erinomainen ratkaisu myös nopeaan ja turvalliseen asuntorakentamiseen.

Siirtokelpoisen tilan edut

Siirtokelpoisen tilan käytölle on monia merkittäviä etuja. Siirrettävä tila on muuntojoustava, sillä samaa tilaa voi hyödyntää eri käyttötarkoituksiin tilan sijoituspaikkaa vaihtamalla, elementtejä lisäämällä tai niitä muutoin muokkaamalla. Siirrettävien tilojen käyttö on myös ekologista, koska tila on mahdollista siirtää paikasta toiseen tarpeen mukaan eikä uutta tilaa ole näin tarvis rakentaa.

Moduulituotantoisesti nouseva tila rakentuu verrattain nopeasti, sillä tontin maanrakennustöitä ja tilaelementtejä voidaan tehdä samanaikaisesti. Kun tontilla työstetään perustuksia, elementtitehtaalla laatoitetaan jo keittiön seinää ja asennetaan wc-istuimia paikoilleen. Uudenlainen tuotantomalli säästää aikaa ja palvelee erityisen hyvin tilanteissa, joissa tilaa tarvitaan nopeasti.

Moduulituotanto tekee rakentamisesta myös turvallista. Vuodenajat tai Suomen vaihtelevat sääolosuhteet eivät tuotantoa hidasta, kun moduulitehtaan rakennusolosuhteet kosteustasapainosta lähtien on viritetty optimaaliselle tasolle. Lisäksi moduulirakentaminen täyttää aina Kuivaketju10:n rakentamiselle asettamat vaatimukset.

Lisäksi, kun siirrettävän tilan hankkii vuokramallilla, on tilaajan kiinteistöriski vähäinen.

Lue lisää rakentamisesta vuokramallilla >>

Kuinka siirtokelpoinen tila toteutetaan käytännössä?

Moduulit, joista syntyy esimerkiksi kouluja, päiväkoteja, palvelukoteja ja puukerrostaloja, syntyvät valvotusti ja turvallisesti uusimmalla tekniikalla varustetussa tehtaassamme Siikalatvalla. Ensimmäisenä paikkansa elementtipöydällä löytävät seinä-, katto- ja lattiapinnat. Kun peruselementit on nostettu paikoilleen, esivalmistellut moduulit siirtyvät kiskoille, joita pitkin edetessään tilamoduulin sisätila rakennetaan täysin valmiiksi vesi- ja kiintokalustusta, talotekniikkaa ja erilaisia pinnoitteita myöten. Kun tilaelementti tulee lopulta hihnan päähän, jokainen yksityiskohta on paikallaan. Hihnalla voi valmistua vaikkapa kokonainen kerrostaloyksiö, joka kuljetetaan loppusijoituspaikkaansa, asetetaan paikoilleen ja kytketään sähköihin ja muuhun talotekniikkaan paikan päällä.

Työmaalla perustukset on tehty ja viemäri-, vesi- ja sähköputket ovat valmiina kytkettäviksi. Moduuli, joka on yksi rakenteilla olevan tilan useammasta moduulielementistä, kuljetetaan tontille. Palaset yhdistetään, nostetaan tarvittaessa päällekkäin ja kiinnitetään lopulta toisiinsa. Seuraavaksi rakennus viimeistellään vesikatolla ja taloteknisillä asennuksilla. Vielä piha- ja vihertyöt ja rakennus on valmis käyttöönottoon.

SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN MYYNTI

Haluatko lisätietoja siirtokelpoisista palvelu- tai päiväkodeista, kouluista, toimitiloista tai puukerrostaloista? Myynnissä sinua palvelee:

Jaakko Pietiläinen, puh. 044 721 3926, jaakko.pietilainen@sikla.fi

TARVITSETKO TILAMODUULEITA?

Siikalatvan tehtaamme valmistaa tilamoduuleita esimerkiksi puukerrostaloihin. Tarvitsetko tilaelementtejä omaan rakennushankkeeseesi? Ota yhteyttä tilamoduulimyyntiin:

Lasse Kaikkonen, puh. 050 314 4477, lasse.kaikkonen@sikla.fi

Haluatko lisätietoa siirtokelpoisista tiloistamme?

Ota yhteyttä