fbpx
Yleinen

Pitääkö rakennusliikkeenkin innovoida?

Innovointi – onko se vain trendikäs juttu, jota kaikkien pitäisi nyt tehdä? Vai sittenkin jotain oikeasti hyödyllistä?

Ensin on ongelma.

Se voi olla vaikkapa, että rakennuksen kattotyöt pitää tehdä aina yläilmoissa. Mutta mitä jos pelkää korkeita paikkoja?

Jotta ongelma saataisiin ratkaistua, jotain täytyy tehdä eri tavalla. 

Olisiko kattotyöt mahdollista tehdäkin maassa? Miksipä ei? Kokeillaan nyt ainakin. Itse asiassa näin toimimalla säästyy monta työvaihetta. Aikaakin säästyy. Tehdään siis jatkossa näin.

Tästä on kyse, kun me Siklalla puhumme jatkuvasta  innovoinnista. Kyse ei ole ohimenevästä trendistä, vaan siitä, että asioita tehdään tarpeen mukaan toisin ja entistä paremmin.

 

Ensin on tiedettävä, mikä ei toimi

Kehittäminen on vaikeaa, jos ei tiedä, mitä pitäisi parantaa. Siksi kaikki lähtee ongelmasta, epäkohdasta tai vaikka villistä ideasta. 

Esimerkiksi rakennustyömaalla työskentelevillä on paljon ideoita ja ajatuksia, joilla arjen työtä voi helpottaa ja yksinkertaistaa. Kehittämisen edellytyksenä kuitenkin on, että ehdotukset ja ongelmat tuodaan esiin ja uskalletaan sanoa ääneen.

Vaaditaan aktiivista vuoropuhelua ja toimivia kommunikoinnin kanavia, jotta ideat päätyvät ajatuksen tasolta kokeiluun ja lopulta käytäntöön.

Tästä syystä Siklalla kerätään jatkuvasti palautetta ja kokemuksia asiakkailta, tilojen loppukäyttäjiltä, työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta. Saadun palautteen ja kehitysideoiden pohjalta luodaan tapoja ja malleja tehdä asioita eri lailla. 

Lue lisää: Siklalla tilat suunnitellaan käyttäjäkokemusten pohjalta


Ei kehittämistä kehittämisen vaan hyödyn vuoksi

Rakentamista ja työmaaturvallisuutta säädellään laissa, joten on asioita, jotka on tehtävä. Eri asia sitten on, miten asiat tekee. 

Joskus ratkaisu on uudenlainen järjestelmä, joskus se on uusi toimintatapa. 

Esimerkiksi rakennustyömaalla tehtävää työtä on voitu yksinkertaistaa siirtymällä paperisten lomakkeiden täyttämisestä ja säilyttämisestä sähköiseen työmaajärjestelmään. Sen avulla papereiden pyörittely on vähentynyt ja tarvittavat tiedotkin ovat käytettävissä reaaliajassa.

Parhaimmillaan tämän kaltaiset innovaatiot säästävät aikaa, tekevät työstä helpompaa ja lisäävät näin työn mielekkyyttä. Sähköinen järjestelmä lisää myös työturvallisuutta. Kun työmaajärjestelmään kirjataan työturvallisuuteen liittyviä havaintoja, tarvittavia parannuksia voi tehdä jatkuvasti.

Järjestelmän avulla on mahdollista parantaa myös rakentamisen laatua: kun esimerkiksi vika- ja puutelistat ovat koko rakennusprojektin ajan reaaliaikaisesti jokaisen osapuolen saatavilla, moni muuten huomaamatta jäänyt virhe tulee nyt huomioiduksi. Se säästää myös rahaa.

 

Elementtitehdas on rakentamisen innovaatio parhaimmillaan

Miltä innovaatio sitten näyttää käytännössä?

Yksi esimerkki löytyy Limingasta, toinen Siikalatvan Rantsilasta. Kummassakin sijaitsee moderni elementtitehdas, joissa valmistetaan erilaisia runkoelementtejä ja jopa kokonaisia, valmiiksi kalustettuja moduuleja. 

Elementtitehtaat ovat nykyaikaisen rakentamisen innovointia parhaimmillaan: tietyt työvaiheet on tehtaiden ansiosta mahdollista tehdä säältä suojassa ja optimaalisissa lämpöolosuhteissa. Sen lisäksi työ nopeutuu ja helpottuu, kun tuotantolinjan työvaiheet on hiottu huippuunsa.

Mitä hyötyä innovaatioista lopulta on? Työntekijälle innovaatio voi tarkoittaa esimerkiksi parempaa ja turvallisempaa työpäivää. Loppukäyttäjälle innovaatio taas konkretisoituu tilana – kouluna, päiväkotina, hoivakotina tai vaikka minitalona – joka toimii arjessa juuri niin kuin pitääkin. 

Pitääkö rakennusliikkeen siis innovoida? Meidän mielestämme pitää.