fbpx
Päiväkodit

Miten päiväkoti rakentuu käyttäjälähtöisesti?

Monikäyttöisiä tilaratkaisuja, siirreltäviä seiniä ja eteisauloja, joissa suurempikin lapsiryhmä mahtuu pukeutumaan – arki sujuu mutkattomasti päiväkodissa, joka on suunniteltu käyttäjiensä ehdoilla. Mutta mitä käyttäjälähtöinen päiväkotirakentaminen käytännössä oikein tarkoittaa?

Toimiva ja turvallinen arki lapsille, mielekäs työpäivä kaikille päiväkodissa työskenteleville. Käyttäjälähtöisesti suunniteltu päiväkoti on sekä pienempien että isompien käyttäjien mielestä mahdollisimman toimiva ja käytännöllinen. Juuri arjen sujuvuuden vuoksi tilojen tulevat käyttäjät haluavatkin olla tiiviisti mukana uuden päiväkodin suunnittelussa. Kun käyttäjien tarpeet ja toiveet huomioidaan, käyttäjälähtöisyys toimii suunnittelun punaisena lankana.

Monikäyttöisyys punaisena lankana Ylikylässä

Käyttäjien mielipiteet ja yksilölliset tarpeet huomioitiin myös Kempeleessä, kun Ylikylän kahdentoista päiväkotiryhmän ja neljän koululuokan päiväkoti-koulu suunniteltiin. Vuonna 2019 valmistunut rakennus kätkee sisäänsä runsaasti monikäyttöistä tilaa, jota voi jakaa ja rajata käyttötarkoitusten mukaan. Lisäksi avoin oppimisympäristö mahdollistaa sujuvan yhteistyön päiväkotiryhmien ja eri luokka-asteiden välillä. Solumaiset tilat takaavat puolestaan sen, että työskentely pienemmissä ryhmissä onnistuu sujuvasti.

Kempeleessä käyttäjälähtöisyys näkyy myös pienissä yksityiskohdissa. Esimerkiksi eteiskäytävän vaatesäilytykseen tarkoitetut lokerikot on suunniteltu niin, että ne nousevat sopivasti lattiapinnan yläpuolelle. Näin imurointi onnistuu helposti myös lokerikkojen alta ja eteistila pysyy siistinä arjen tiimellyksessä. Myös toimivaa akustiikkaa pidettiin ensiarvoisen tärkeänä; viettäähän rakennuksessa päivittäin yli 300 lasta. Oikeanlaisten lattia- ja pintamateriaalien avulla varmistettiin, ettei ympäristö ole meluisa edes silloin, kun päivä on vauhdikkaimmillaan.

Tulevat käyttäjät korostivat suunnittelun alkuvaiheista lähtien eritoten tilojen monikäyttöisyyden merkitystä. Ylikylän tilat ovat käytössä nimittäin myös silloin, kun päiväkotilaiset ja koululaiset lähtevät päivän päätteeksi koteihinsa. Ilta-aikaan ja viikonloppuisin rakennuksessa kokoontuvat esimerkiksi aikuisten erilaiset harrasteryhmät. Tilojen muunneltavuus myös muuhun kuin päiväkotikäyttöön olikin suunnittelun yksi oleellisista lähtökohdista. Näin tila on aktiivisessa käytössä silloinkin, kun varsinainen päiväkotiarki hiljenee hetkeksi.

Tutustu tarkemmin Ylikylän päiväkotiin >>

Turvallisuus etusijalla

Erityisesti esteettömyyden merkitys korostuu tilassa, jossa pienet lapset viettävät aikaansa. Turvallisessa päiväkotiympäristössä voi liikkua huoletta niin, että kynnyksiin ei kompastu, teräviin kulmiin ei satuta itseään tai että portaissa olisi vaarana liukastua.

Kun kalusteet ja muut käytännön tilaratkaisut toimivat lapsen mittakaavassa, päiväkotilaisten arki sujuu mutkattomasti. Lisäksi uusiin päiväkotirakennuksiin toivotaan yhä enemmän myös ikkunallisia ovia ja sisäikkunoita, jotta aikuisten on mahdollista seurata lasten toimintaa keskeytyksettä. Väliovet erillisten lepohuoneiden välillä puolestaan varmistavat, että aikuiset voivat valvoa päivälevolle vetäytyviä lapsia häiriöttä.

Toimiva tila sujuvoittaa lasten ja aikuisten arkea

Turvallinen ympäristö on oleellinen osa toimivaa tilaa, mutta mitä muuta käyttäjät toivovat modernilta päiväkodilta?

Listan kärkeen kiilaa tilojen muunneltavuus. Muuntautuvat oppimisympäristöt, jotka ovat nopeasti muutettavissa vaikkapa tilavasta liikuntasalista rauhallisiksi pienryhmätiloiksi, kiinnostavat nyt. Siirreltävät seinät, kätevät paljeovet ja tilaa jakavat verhoratkaisut mahdollistavat tilojen muunneltavuuden. Toisaalta päiväkotirakennuksen toivotaan soveltuvan myös muuhun kuin varsinaiseen päiväkotitoimintaan: on tärkeää, että päiväsaikaan päiväkotina toimiva tila muuntuu iltaisin monipuoliseksi harrastusympäristöksi tai viikonloppukurssille sopivaksi miljööksi ilman suurempaa vaivannäköä.

Toisaalta arjen toiminnallisuus korostuu entisestään. Esimerkiksi liikuntapainotteisten päiväkotien tila- ja kalusteratkaisuilla pyritään kannustamaan lapsia liikkumaan mahdollisimman monipuolisesti. Puolapuut, juoksuradat, tempputilat, piha-alueiden toiminnallisuus ja muut aktivoivat elementit pitävät huolen siitä, että lapset pysyvät liikkeessä pitkin päivää.

Käyttäjälähtöinen päiväkotisuunnittelu huomioi lasten turvallisen ja aktiivisen päivärytmin, mutta ei unohda myöskään päivittäisen arjen pyörittämiseen liittyviä yksityiskohtia. Jokaisen päiväkodin yksilölliset tarpeet ovat erilaisia – kun toiseen päiväkotiin ruoka toimitetaan valmiina, toisessa se valmistetaan paikan päällä. Tällöin keittiötilat on suunniteltava työtasojen riittävyydestä lähtien päivittäisen arjen ehdoilla.

Käyttäjälähtöisten tilojen suunnittelussa aiemmista kohteista saadulla palautteella on tärkeä rooli. Käyttäjädataan pohjautuvassa suunnittelussa huomioidaan sekä kiitosta saaneet ratkaisut että ne yksityiskohdat, joita parantamalla päiväkotiarki sujuvoituu entisestään. Esimerkiksi eteiskäytävällä on oltava riittävästi tilaa pukeutua, mutta tilan on tarpeen vaatiessa muokkauduttava muihinkin tarkoituksiin, jotta kaikki neliöt saadaan hyötykäyttöön.

Siirrettävä päiväkoti on uuden ajan ratkaisu

Tällä hetkellä uusia päiväkoteja rakentuu pääasiassa kasvukeskuksiin. Muuttotappiokunnissa päiväkotien tarve puolestaan supistuu, joten entisiä päiväkotikäytössä olleita tiloja muunnetaan nyt muita käyttötarkoituksia varten. Rakennus, joka vielä tänään toimii päiväkotina, voi muuttua tulevaisuudessa hoivakodiksi, toimitilaksi tai vaikka yksityisasumisen tarpeisiin. Siksikin jo uutta päiväkotia rakennettaessa on syytä huomioida sen käyttötarkoituksen mahdollinen muutostarve.

Monessa kunnassa kiitelläänkin uudenlaisia siirtokelpoisia päiväkotiratkaisuja. Tehdasvalmisteisista moduuleista päiväkoti rakentuu nopeasti: tilaelementit valmistetaan tehtaalla ja vain perustukset, katto, moduulien asennus ja tarvittavat talotekniset kytkennät toteutetaan paikan päällä.

Moduuleista rakennetun päiväkodin voi ostaa, mutta sen voi myös vuokrata ennalta määritellyksi ajanjaksoksi. Tilaelementit ovat jaettavissa ja siirrettävissä helposti paikasta toiseen. Näin yksi isompi päiväkoti jakautuu esimerkiksi kahdeksi pienemmäksi rakennukseksi, jotka voidaan siirtää sinne, missä tarvetta päiväkodille milloinkin on. Moduuliratkaisu täyttää kaikki pysyvän rakennuksen vaatimukset, joten nopea valmiselementtiratkaisu toimii myös silloin, kun pysyvän päiväkotirakennuksen tarve tulee yllättäen. Eivätkä moduulipäiväkodit suinkaan näytä parakkirakennuksilta – moderni moduuliratkaisu on aivan kuin aito ja oikea talo.

Tutustu tarkemmin Siklan päiväkotirakentamiseen >>

Tutustu tarkemmin siirrettäviin rakennuksiimme >>

Päiväkotirakentaminen on yksi Siklan päätoimialueista. Päiväkotien suunnittelu ja rakentaminen käyttäjälähtöisesti on vahvuutemme. Palvelukotirakentaminen ja koulurakentaminen kuuluvat myös sotesektorin vahvuusalueisiimme. Lisäksi rakennamme yhtiömuotoisia koteja ja toimitiloja yrityksille.

Haluatko kuulla lisää Siklan päiväkotirakentamisesta? Voit ottaa yhteyttä joko suoraan liiketoimintajohtaja Perttu Aikkilaan, perttu.aikkila@sikla.fi, puh. 040 913 2382 tai jättää meille viestin oikean yläkulman Ota yhteyttä -lomakkeella. Autamme mielellämme!