fbpx
Lehdistötiedotteet

Sikla-konsernilla jälleen positiivinen kasvun vuosi

Rakentamiseen ja kiinteistökehitykseen erikoistunut Sikla-konserni onnistui odotetusti vuoden 2019 liiketoiminnassaan. Konsernin liikevaihto kasvoi 10,9 % ollen 114,2 miljoonaa euroa (102,9 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa vuonna 2018). Konserniyhtiöt työllistivät vuonna 2019 suoraan keskimäärin 215 henkilöä (208 henkilöä vuonna 2018). Välillisesti aliurakoitsijoiden kautta konserni työllisti lisäksi useita satoja rakennusalan ammattilaisia. 

Sikla-konserni on kasvanut kaksinumeroisin kasvuluvuin kaikkina toimintavuosinaan 2007-2019. Lisäksi yhtiö on onnistunut kasvusta ja rakennusalan suhdannevaihteluista huolimatta pysymään voitollisena. Tilikaudella 2019 kasvu kuitenkin hidastui hieman edellisistä vuosista. Muutoksen taustalla oli yleinen rakennusalan markkinakehitys sekä rakennettavien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden aiempaa tiukempi rahoitusympäristö. Vuoden 2019 onnistumisiin luetaan erityisesti kannattavuuden merkittävä paraneminen. Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius säilyivät hyvällä tasolla.

Sikla-konserniin kuuluu konsernin emoyhtiö Sikla Oy sekä tytäryhtiöt Siklatilat Oy, Siklatalot Oy (nyk. Saagatalot Oy), Siklaelementit Oy, SiklaInvest Oy ja SiklaRent Oy. Siklatilat Oy operoi asunto-osakeyhtiömuotoisen asumisen, hoiva- ja päiväkotien sekä koulujen ja toimitilojen rakentamisen ja kehittämisen liiketoiminta-alueilla. Tilikauden 2019 aikana Sikla-konserni valmistautui irrottamaan pientaloliiketoiminnasta vastanneen tytäryhtiönsä, Siklatalot Oy:n (nyk. Saagatalot Oy), konsernista. Jakautumissuunnitelma hyväksyttiin Sikla Oy:n hallituksessa lokakuussa 2019 sekä ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa 2019. Lopullinen pientalotoiminnan irtautuminen tapahtuu loppukevään 2020 aikana.

”Vuosi 2019 oli meille kasvun aikaa huolimatta rakennusalan yleisistä haasteista. Jatkoimme vuonna 2019 toimintamme kehittämistä ja uuden strategiamme jalkauttamista käytäntöön suunnitelmiemme mukaisesti. Toimialalla poikkeava, käyttäjien kokemuksiin perustuva strategiamme on otettu hienosti vastaan niin henkilökunnan kuin asiakkaidemme taholta”, kertoo Siklan konsernijohtaja Janne Nieminen.

”Konsernin liikevaihto kasvoi erityisesti asuntorakentamisen volyymin kasvun myötä. Toimitila-, päiväkoti- ja koululiiketoiminta ylsivät myös hyvään lopputulokseen hoivakotiliiketoiminnan jäädessä hieman tavoitteista vuoden 2019 hoivakeskustelujen myötä”, Nieminen jatkaa.

”Vuonna 2019 saavuttamaamme taloudellista tulosta voidaan pitää varsin hyvänä, ja myös nykyinen toimintakykymme on hyvällä tasolla tilapäiseksi arvioidusta COVID-19-markkinahäiriötilanteesta huolimatta. Voimmekin katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen”, päättää konsernijohtaja Nieminen.

 


Sikla on rakennuskonserni ja kiinteistökehittäjä, joka rakentaa yhtiömuotoiset kodit, toimitilat, palvelukodit, hoivatilat, päiväkodit ja koulut vuosien kokemuksella. Sikla on erikoistunut myös siirrettäviin rakennuksiin sekä minitaloihin, jotka valmistuvat Siklan omilla elementtitehtailla.

www.sikla.fi

Kirjoittaja

Maarit Kokkonen

markkinointi- ja viestintäjohtaja

040 350 1564