fbpx
Siklan vuokramalli

Vuokramallilla hankittu tila on vuokraajalle vaivaton ratkaisu

Vuokramalli pähkinänkuoressa

Jos tarve koululle, päiväkodille tai palvelukodille on ilmeinen, mutta mittava investointi ei houkuttele, voi ratkaisuna toimia tilan rakennuttaminen vuokramallilla.

Vuokramallilla rakennettaessa rakennettava kiinteistö ei päädy käyttäjän omistukseen – sen sijaan käyttäjä solmii rakennettavaan tilaan vuokrasuhteen. Vaikka kiinteistö ei siirry prosessin missään vaiheessa käyttäjän omistukseen, suunnitellaan ja rakennetaan tila silti juuri kyseisen käyttäjän toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Tästä yksilöllisestä räätälöinnistä huolimatta käyttäjä vastaa ainoastaan tilan vuokrakustannuksista vuokra-ajan alkamisesta lähtien, ei rakentamiseen liittyvistä investoinneista. Vuokramallilla rakennettavien tilojen vuokrasopimukset solmitaan yleensä minimissään 15 vuodeksi. Siirtokelpoisten tilojen osalta tehdään myös lyhyempiä vuokrasopimuksia.

Siklan vuokramallilla toteutettuja tiloja löytyy ympäri Suomen – voit tutustua referenssisivullamme urakoimiimme kohteisiin. Vuokramalli sopii niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin toimijalle ja se soveltuu sekä isommalle että pienemmälle operaattorille. Yhdistävä tekijä on se, että malli on vuokraajalle varsin vaivaton ratkaisu ja varteenotettava vaihtoehto omistamiselle varsinkin silloin, kun isompia investointeja ei ole mahdollista tehdä.

Vuokramallin hyödyt

Vuokramalli on vuokraajalle varsin riskitön ratkaisu: mikäli tiloille ei ole vuokra-ajan jälkeen tarvetta, vastuu tilan jatkokäytöstä jää sen omistajalle. Vuokrasopimuksiin lisätään kuitenkin yleensä optio, jonka mukaan vuokralainen voi halutessaan jatkaa sopimustaan tietyn ajan, mikäli sille on tarvetta.

Vuokramalli on varteenotettava vaihtoehto myös siksi, ettei käyttäjän tarvitse itse tehdä mittavia investointeja – riittää, että toiminta on kestävällä pohjalla. Vuokramalli on asiakkaalle myös helppo ja nopea ratkaisu. Koko vuokraus- ja rakentamisprosessi hoituu kauttamme, eikä välikäsiä tarvita. Tila voi parhaimmillaan olla valmis alle vuodessa, mutta vuokraajalle kulut ohjautuvat vasta toiminnan käynnistyttyä.

Mahdollista on myös se, että vuokraajan tarpeet muuttuvat vuosien saatossa. Siksi onkin oleellisen tärkeää, että jo suunnitteluvaiheessa huomioidaan tilan muuntojoustavuus. Tämä on aina myös vuokralaisen etu, sillä muutostarpeita voi ilmetä vuokrasopimuksen voimassaoloaikanakin.

Miksi Sikla?

Kun hankit toimitilan vuokramallilla Siklalta, saat yhden luukun periaatteella kaiken tarvittavan: Sikla suunnittelee, rakentaa ja vuokraa tilat itse. Toimintamalliamme on kiitelty erityisesti siitä, että käyttäjä tietää, kuka tilan rakentamisen kaikista vaiheista vastaa. Rakentamisprosessin sujuvuutta lisää entisestään se, että merkittävä osa tilakomponenteista tuotetaan omissa elementtitehtaissamme Limingassa ja Siikalatvalla. Näin ollen tuotantoketju pysyy suunnittelusta toteutukseen yksissä käsissä.

Siklalla rakennamme myös  siirtokelpoisia tiloja vuokramallilla. Siirrettävät tilat toimitetaan moduuleina siten, että vain perustukset, talotekniikan kytkennät ja moduulien asennukset urakoidaan kohteessa. Tämä nopeuttaa rakentamisprosessia entisestään – moduulit valmistetaan turvallisissa ja valvotuissa tehdasolosuhteissa lämpimissä tiloissa ja kuljetetaan valmiina moduuleina tontille suoraan paikalleen asennettavaksi. Myös siirrettävien tilojen moduulit valmistuvat omalla tehtaallamme Siikalatvalla. Tutustu tarkemmin siirtokelpoisiin tiloihimme!

Siklalla tilat suunnitellaan aina käyttäjien tarpeista ja toiveista käsin, sillä tavoittenamme on tuottaa tilojemme käyttäjille parempia käyttäjäkokemuksia. Tämä tarkoittaa, että huomioimme jo varhaisessa vaiheessa tulevan käyttäjäryhmän erityistarpeet. Eritoten arjen sujuvuus ja tilan toimivuus ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita suunnittelussa ja myös varustelutaso määräytyy pitkälti käyttäjäryhmän mukaan. Hyödynnämme tilojemme suunnittelussa tekemiemme käyttäjätutkimusten antamaa tärkeää tietoa, ja siksi voimmekin luvata, että tilamme ovat Tehty sulle.

 

Kiinnostuitko rakentamisesta vuokramallilla?

Yhteyshenkilö
Perttu Aikkila

Perttu Aikkila

liiketoimintajohtaja 040 913 2382