fbpx
KVR-urakointi Siklalla

Helppoa ja turvallista rakentamista

KVR-urakointi pähkinänkuoressa

Kokonaisvastuurakentaminen – tutummin KVR – on tilaajalle vaivaton, nopea ja kustannustehokas rakentamisen malli. Tilaaja on sopimussuhteessa vain yhden toimijan kanssa, joka  vastaa hankkeen kaikista vaiheista alkaen suunnittelusta ja päättyen tarvittaviin takuutöihin. Perinteisestä urakkamallista poiketen KVR-urakkamallissa on siis vain kaksi palasta: tilaaja ja työn toteuttaja, joka vastaa niin suunnittelusta ja koordinoinnista kuin rakentamisestakin. Kokonaisvastuurakentamista voisikin verrata omakotirakentamisen puolelta tuttuun avaimet käteen -ratkaisuun. Yhden luukun periaate vapauttaa tilaajan aikaa ja resursseja, kun palapelin yksittäisten palasten pyörittely jää tilaajan valitsemalle KVR-urakoitsijalle.

Siklan KVR-mallilla toteutettuja tiloja löytyy ympäri Suomen – voit tutustua referenssisivullamme urakoimiimme kohteisiin. KVR-malli sopii niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin toimijalle ja se soveltuu sekä isommalle että pienemmälle operaattorille. Malli on tilaajalle kuin tilaajalle varsin turvallinen, vaivaton ja kustannustehokas ratkaisu.

KVR-urakointimallin hyödyt

KVR-urakointi on asiakkaalle helppoa. Olipa kyseessä sitten koulun, päiväkodin tai vaikka hoivakodin rakentaminen, on tavanomainen tilahanke mittava ja monimutkainenkin kokonaisuus. Perinteisessä urakkamallissa toimijoita on monia, rajapintoja useita ja hankkeen koordinointi ja aikataulutus vaatii osaamista ja vaivannäköä. KVR-mallilla rakentaminen on asiakkaalle huomattavasti vaivattomampaa. Urakka tilataan yhdeltä toimijalta, joka ottaa vastuun sekä projektin jokaisesta osa-alueesta että niiden koordinoinnista. Tilaaja operoi siis ainoastaan valitsemansa toimijan kanssa.

KVR-urakointi säästää aikaa. Perinteisessä urakkamallissa itse rakentaminen, työvaiheiden koordinointi ja aikatauluttaminen vaativat aikaa, asiantuntemusta ja vaivannäköä. Mitä suuremmasta rakennushankkeesta on kyse, sitä enemmän työmaalla on hallinnoitavaa ja selvitettävää. Lukuisat osaset muodostavat laajan kokonaisuuden, joten viivästyksiltäkään harvemmin vältytään. KVR-malli vapauttaa tilaajan aikaa ja resursseja, kun palapelin yksittäisten palasten pyörittely jää tilaajan valitsemalle KVR-urakoitsijalle. Kun koko prosessi on yksissä käsissä ja tiedossa on jo valmiiksi kilpailutetut ja hyväksihavaitut toimijat, työvaiheet nivoutuvat jouhevaksi ja aikataulullisesti optimaaliseksi ketjuksi nopeuttaen rakennusprosessia kokonaisuudessaan.

KVR-urakointi säästää rahaa. KVR-mallissa hinnan muodostuminen on varsin selkeää: kokonaisuudella on yksi, tilaajan budjetin mukaan määräytyvä hintalappu. Lompakkoystävälliseksi kokonaisvastuurakentamisen tekee se, että urakoitsija suunnittelee ja rakentaa kohteen toimiviksi toteamiaan ratkaisuja ja ennalta kilpailutettuja alihankintaverkostoja hyödyntäen. Näin asiakkaan toiveet ja tilan toiminnallisuustarpeet sovitetaan kymmenistä hankkeista kertyneellä kokemuksella toimivaksi ja budjettiin sopivaksi tilakokonaisuudeksi.

Miksi Sikla?

Mikäli tilaajalla on osoittaa kiinteistölle tontti, aloitamme suunnittelun kyseisen tontin lähtökohdista. Jos taas olemassaolevaa tonttia ei ole, käynnistämme tonttihaun ja pyrimme löytämään tilaajan tarpeisiin mahdollisimman hyvin vastaavan sijainnin.

KVR-hanke käynnistyy aina asiakkaan tarvekartoituksella. Mielestämme onnistunut KVR-urakka edellyttää, että tilaajan tavoitteet ja toiveet ovat alusta lähtien selvillä – näin voimme hyödyntää omaa ammattitaitoamme tilaajan lompakkoon sopivalla tavalla niin, että tilakokonaisuus vastaa käyttäjien tarpeita ja tilaajan asettamaa budjettia parhaalla mahdollisella tavalla. Siklalla tilat suunnitellaan aina käyttäjien tarpeet ja toiveet huomioiden, sillä tavoittenamme on tuottaa tilojemme käyttäjille parempia käyttäjäkokemuksia. Tämä tarkoittaa, että huomioimme jo varhaisessa vaiheessa tulevan käyttäjäryhmän erityistarpeet. Eritoten arjen sujuvuus ja tilan toimivuus ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita suunnittelussa ja myös varustelutaso määräytyy pitkälti käyttäjäryhmän mukaan. Hyödynnämme tilojemme suunnittelussa tekemiemme käyttäjätutkimusten antamaa tärkeää tietoa, ja siksi voimmekin luvata, että tilamme ovat Tehty sulle.

Rakentamisprosessin läpinäkyvyys on KVR-urakankin aikana tärkeää: viikkoraporttiemme avulla tilaaja pysyy koko ajan kartalla siitä, mitä on tehty ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Rakentamisprosessin sujuvuutta sen sijaan lisää entisestään se, että merkittävä osa tilakomponenteista tuotetaan omissa elementtitehtaissamme Limingassa ja Siikalatvalla. Näin ollen tuotantoketju pysyy suunnittelusta toteutukseen yksissä käsissä.

Rakennamme myös siirtokelpoisia tiloja KVR-mallilla. Siirrettävät tilat toimitetaan moduuleina siten, että vain perustukset, talotekniikan kytkennät ja moduulien asennukset urakoidaan kohteessa. Tämä nopeuttaa rakentamisprosessia entisestään – moduulit valmistetaan turvallisissa ja valvotuissa tehdasolosuhteissa lämpimissä tiloissa ja kuljetetaan valmiina moduuleina tontille suoraan paikalleen asennettavaksi. Tutustu tarkemmin siirtokelpoisiin tiloihimme!

HALUATKO LISÄTIETOA KVR-URAKOINNISTA? OTA YHTEYTTÄ!

Ota yhteyttä
Yhteyshenkilö
Perttu Aikkila

Perttu Aikkila

liiketoimintajohtaja 040 913 2382