fbpx
Elementtitehdas, Yleinen

Kestäviä tekoja rakentamiseen, kiitos!

Miten vastuullisuus ja rakennusala mahdutetaan samaan yhtälöön. Onnistuuko se? Ja mitä se oikein tarkoittaa?

Rakentaminen ja vastuullisuus – varsinkaan ekologinen sellainen – eivät tähän mennessä ole aina sopineet samaan lauseeseen. Nyt on kuitenkin toisin. Siklan Kestävä teko tarkoittaa sitä, että jokainen valinta tehdään ekologisesti, taloudellisesti ja teknisesti kestävällä tavalla.

Aloitetaan ekologisesta kestävyydestä. Rakennetun ympäristön ekologinen kuorma on mittava: rakentaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, kuluttaa energiaa ja tuottaa jätettä. Tästä syystä ekologisesti kestävä ja pienipäästöisempi rakentaminen ei ole vapaaehtoista, vaan se on tulevaisuudessa välttämätöntä.

Entä sitten taloudellinen kestävyys? Se tarkoittaa, että jokainen rakennus suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja samalla käyttöiältään kestävästi.

Teknisellä kestävyydellä tarkoitetaan puolestaan mahdollisimman laadukasta tuotantoa, joka kestää vuosikymmenestä toiseen.

Mutta mitä ekologinen, taloudellinen ja tekninen kestävyys tarkoittavat käytännön tekoina? Tässä kolme konkreettista esimerkkiä.

Pienipäästöiset puurakenteet

Puurakentaminen on kokonaiselinkaareltaan ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin betonirakentaminen. Siksi myös Ympäristöministeriö haluaa vauhdittaa puun käytön yleistymistä rakennusmateriaalina.

Oleellista on tietenkin myös se, että rakentamisessa hyödynnettävä puumateriaali tuotetaan lähellä ja mahdollisimman ympäristövastuullisesti. Siksi Sikla hyödyntää vain PEFC-sertifioitua puutavaraa. Sertifiointi varmistaa, että puu on tuotettu kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti.

Mutta onko sillä merkitystä, minkälaisesta puusta rakenteet tehdään? On, ainakin Siklan teettämän pilottivertailun mukaan. Laukaalle rakennetun yksikerroksisen palvelutalon hiilijalanjälki ja myös hiilikädenjälki haluttiin selvittää vertailemalla ulkoseinävaihtoehtoja ja erilaisia lämmitysmuotoja.

Kävi ilmi, että rankarunkoinen rakennus, jossa lämmitykseen hyödynnetään maalämpöä, on sekä kokonaispäästöiltään että hiilijalanjäljeltään ympäristöystävällisin vaihtoehto. Rankarungon kanssa kilpaili kaksi erityyppistä hirsiseinää, maalämmön kanssa vertailtiin muun muassa kaukolämpöä ja vesi-ilmalämpöpumppuja.

Siirtokelpoiset tilat osana kestävämpää tulevaisuutta

Jos nyt tarvitaan päiväkotia, tulevaisuudessa suurin tarve voi ollakin hoivakodille. Siirtokelpoisen tilan hienous piilee juuri siinä, että se voidaan nimensä mukaisesti siirtää paikasta toiseen. Modulaarisuutensa ansiosta se on mahdollista myös muuntaa käyttötarkoituksesta toiseen.

Ja miten tämä liittyy kestävämpää tulevaisuuteen? Ennen kaikkea niin, että siirtokelpoinen tila tarkoittaa sekä korkeampaa käyttöastetta että pidempää käyttöikää yhdelle rakennukselle. Näin aikanaan rakennettu tila, siinä hyödynnetyt materiaalit ja siihen panostetut rahalliset investoinnit eivät mene hukkaan, kun tila kestää tarpeesta ja vuosikymmenestä toiseen. Ja juuri tässä kiteytyy niin ekologinen, taloudellinen kuin tekninenkin vastuullisuus.

Siirtokelpoisuuteen liittyy tärkeänä osana myös modulaarisuus ja sen mahdollistama monistettavuus. Toisin kuin esimerkiksi autoteollisuuteen, rakentamiseen ei aiemmin ole juuri liitetty monistettavuutta. Hyvät ja laadukkaat ratkaisut ovat kuitenkin sellaisia, joita on syytä monistaa. Näin tuotannosta tulee yksinkertaisempaa, mikä on samalla myös ekologisesti kestävämpää.

Rakennusjätteet uudelleenkäyttöön

Siklan tehtaalla käsitellään vuosittain tuhansia kuutioita puutavaraa, eristeitä ja rakennuslevyjä. Jos kaikki ylijäämä heitettäisiin roskiin, sekajätemäärä olisi merkittävä. Siksi kaikki käyttökelpoinen materiaali kierrätetään ja hyötykäytetään mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi kipsilevyt kerätään ja toimitetaan kipsilevytehtaalle uudelleen hyödynnettäväksi. Villaeristeet puolestaan ensin puristetaan ja sitten jauhetaan tiiviiksi massaksi, josta valmistetaan kierrätettyä puhallusvillaa. Myös muovi kierrätetään lähes kokonaan.

Lisäksi jätemääriin vaikutetaan ennakkoon: rakennusmateriaali tilataan oikean mittaisena ja levyisenä, jotta materiaalia jäisi mahdollisimman vähän yli. Näin hukkamateriaalin määrä vähenee, mutta myös materiaalin työstö nopeutuu merkittävästi.

Rakennustyömailla kierrätyksen toteuttaminen on haastavampaa kuin tehdasolosuhteissa – mutta ei suinkaan mahdotonta. Työmaalla rakennusjäte pyritään keräämään hallitusti ja kierrättämään eteenpäin. Apuna tässä ovat palveluntuottajat, jotka keräilevät jätteet suoraan työmailta ja toimittavat eteenpäin uudelleenkäytettäväksi.

Entä mitä tulevaisuudessa?

Kestävä rakentaminen vaatii tulevaisuudessa entistä enemmän konkreettisia muutoksia ja innovatiivisia tekoja.

Ne voisivat näyttää esimerkiksi tältä:

Muovimateriaaleista pyritään kokonaan eroon.

Betoni korvataan kokonaiselinkaareltaan ekologisemmalla rakennusmateriaalilla.

Eristeissä hyödynnetään täysin luonnonmukaisia materiaaleja, kuten kasvikuitueristeitä, kierrätyspaperista jalostettua villaa tai esimerkiksi puupurua.

 

Kestävä teko on strateginen hanke, joka pohjautuu Siklan Tulevaisuustakuu-kokonaisuuteen. Voit tutustua siihen tarkemmin täällä.