fbpx
Strateginen kehityshanke

Kestävä teko

Siklan strategiassa halutaan nostaa esiin liiketoiminnan ekologisuuteen, vastuullisuuteen ja tekniseen kestävyyteen liittyvät seikat. Näitä kokonaisuuksia kehitämme jatkuvasti eteenpäin Kestävä teko -hankkeen kautta.

Ekologinen, taloudellinen ja tekninen kestävyys

Rakennetun ympäristön ekologinen kuorma on mittava: rakentaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, kuluttaa energiaa ja tuottaa jätettä. Tästä syystä ekologinen kestävyys ja pienipäästöisempi rakentaminen ei ole vapaaehtoista, vaan se on tulevaisuudessa välttämätöntä. Taloudellisella kestävyydellä tarkoitamme, että jokainen rakennus suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja samalla käyttöiältään kestävästi. Teknisellä kestävyydellä puolestaan tarkoitamme mahdollisimman laadukasta tuotantoa, joka kestää teknisine ratkaisuineen vuosikymmenestä toiseen.

Alla kolme konkreettista esimerkkiä, joiden kautta huomioimme kestävyyden monet näkökulmat.

Puurakentaminen

Puurakentaminen on kokonaiselinkaareltaan ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin betonirakentaminen. Siksi myös Ympäristöministeriö haluaa vauhdittaa puun käytön yleistymistä rakennusmateriaalina.

Oleellista on kuitenkin se, että rakentamisessa hyödynnettävä puumateriaali tuotetaan lähellä ja mahdollisimman ympäristövastuullisesti. Siksi hyödynnämme vain PEFC-sertifioitua puutavaraa. Sertifiointi varmistaa, että puu on tuotettu kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti.

Jätteiden käsittely

Tehtaillamme käsitellään vuosittain tuhansia kuutioita puutavaraa, eristeitä ja rakennuslevyjä. Jos kaikki ylijäämä heitettäisiin roskiin, sekajätemäärä olisi merkittävä. Siksi kaikki käyttökelpoinen materiaali kierrätetään ja hyötykäytetään mahdollisimman tehokkaasti. Kipsilevyt kerätään ja toimitetaan kipsilevytehtaalle uudelleen hyödynnettäväksi. Villaeristeet puolestaan puristetaan ja jauhetaan tiiviiksi massaksi, josta valmistetaan kierrätettyä puhallusvillaa. Myös muovi kierrätetään lähes kokonaan.

Jätemääriin vaikutetaan myös ennakkoon: menekin ollessa suurta, voimme usein tilata rakennusmateriaalin toimittajaltamme juuri oikean mittaisena ja levyisenä, jotta materiaalia jäisi mahdollisimman vähän hukkaan. Näin hukkamateriaalin määrä vähenee ja kustannuksia säästyy, mutta myös materiaalin työstö nopeutuu merkittävästi.

Tilojen siirtokelpoisuus ja muunneltavuus

Vaikka jollakin paikkakunnalla tarvittaisiin juuri nyt päiväkotia, voi tulevaisuudessa suurin tarve ollakin hoivakodille. Siirtokelpoisen tilan hienous piilee juuri siinä, että se voidaan nimensä mukaisesti siirtää paikasta toiseen. Modulaarisuutensa ansiosta se on mahdollista myös muuntaa käyttötarkoituksesta toiseen.

Siirtokelpoinen tila tarkoittaa sekä korkeampaa käyttöastetta että pidempää käyttöikää yhdelle rakennukselle. Näin aikanaan rakennettu tila, siinä hyödynnetyt materiaalit ja siihen panostetut rahalliset investoinnit eivät mene hukkaan, kun tila kestää tarpeesta ja vuosikymmenestä toiseen.

Siirtokelpoisuuteen liittyy tärkeänä osana myös modulaarisuus ja sen mahdollistama monistettavuus. Toisin kuin esimerkiksi autoteollisuuteen, rakentamiseen ei aiemmin ole juuri liitetty monistettavuutta. Hyvät ja laadukkaat ratkaisut ovat kuitenkin sellaisia, joita on syytä monistaa. Näin tuotannosta tulee yksinkertaisempaa, mikä on samalla myös ekologisesti kestävämpää.

 

Kestävä rakentaminen vaatii tulevaisuudessa entistä enemmän konkreettisia muutoksia ja innovatiivisia tekoja. Juuri tähän kiteytyy myös Siklan ekologisen, taloudellisen ja teknisen kestävyyden tavoitteet.