fbpx
Yleinen

Innovointikyky ja aito halu kuunnella käyttäjän tarpeita

Siklalla koulut, hoivakodit ja päiväkodit rakennetaan kustannustehokkaasti, mutta käyttäjän tarpeista lähtien. Hyvä tila tarjoaa puitteet sujuvalle, viihtyisälle arjelle ja muuntuu tarvittaessa.

Kun halutaan rakentaa parempaa tulevaisuutta, on huomioitava rakentamisen kestävyys, turvallisuus sekä tilojen ja toimintojen kustannustehokas muunneltavuus. Siklalla painotetaan lisäksi käyttäjien kokemusten kuulemista. ”Käyttäjäkokemuksia hyödyntämällä pystymme tekemään seuraavasta talosta ja tilasta entistä paremmin käyttäjien sujuvaa arkea tukevan. Ratkaisukeskeisyys, uudet menetelmät ja sitoutuneisuus suunnittelusta tuotantoon kuvaavat hyvin toimintaamme”, toteaa Siklan asuntojen, koulujen ja toimitilojen liiketoimintajohtaja Hannu Ala-Pässäri.

Konsernissa palvellaan sekä yksityistä että julkista sektoria. Siklan missiona on parempien käyttäjäkokemusten tuottaminen.

”Se, että toteutetaan joku ratkaisu toisin kuin aikaisemmin, ei läheskään aina tule kalliimmaksi, mutta käyttäjätyytyväisyys kasvaa. Käymmekin rakentamissamme tiloissa haastattelemassa käyttäjiä. Esimerkiksi päiväkodeissa kyselemme kokemuksia sekä henkilökunnalta että lapsilta”, komppaa hoiva- ja päiväkodeista vastaava liiketoimintajohtaja Perttu Aikkila.

Siklalla kaikki työntekijät konsernijohtoa myöden ovat ”kädet savessa” parantamassa paitsi omaa, myös koko konsernin toimintaa sekä kehittämässä alan toimintatapoja.

”Rakennamme paljon myös erityisryhmille, jolloin esimerkiksi turvallisuus ja esteettömyys korostuvat entisestään”, Aikkila lisää.

Kehitystyössä huomioidaankin aina tilan tulevat käyttäjät ja heidän mahdolliset erityistarpeensa. ”Rakennamme parhaillaan koulua hengitystieongelmista kärsiville nuorille”, AlaPässäri antaa esimerkin. ”Käytännön toimivuuteen panostamisen ohella luomme hoivaja päiväkoteihin sekä koulutiloihimme myös kodinomaisuutta”, Aikkila jatkaa.

Kestävä rakentaminen ja elinkaariajattelu ovat Siklassa arkipäivää.

”Puurakentaminen on varsin tuttua, hirsirakentamisesta ja maalämmön käytöstä on hyviä kokemuksia. Uudenlaisia rakennuskombinaatioita, kuten päiväkodin, koulun ja asuintalojen yhdistämistä, jo kokeilemme. Hiilijalanjäljen pienentämisellä on merkittävä rooli niin yhtiömme toiminnassa kuin rakentamiemme tilojen käytössä, jota avittaa moderni, etäkäyttöä hyödyntävä talotekniikkamme”, Ala-Pässäri vahvistaa.

”Kustannustehokas rakentaminen, innovatiiviset ratkaisut, tilojen käyttömukavuus ja optimoidut huoltokulut kulkevat käsi kädessä kauniin arkkitehtuurin kanssa”, miehet kiteyttävät.

Lue lisää Siklan koulurakentamisesta täältä.

Lue lisää Siklan päiväkotirakentamisesta täältä.

 

 

Alkuperäinen artikkeli: Calcus.com

Voit lukea artikkelin täältä.